Friday, December 23, 2005

hich vaght be ghodrati ke zaman dare fekr kardi!?! zaman gahi vaghta zoode, gahi vaghta dir mishe gahi vaghta ham hamahang nist!! va hich vaghtam nemitooni jelosho begiri

1 Comments:

Anonymous nazi said...

khob manam hameye in ghodrataro daram faghat ba farghe inke mitshe jolomo gereft:D vali dalil nemishe kam tar az zaman ghodrat dashte basham manam ye ghabeliat haye dige daram ke zaman nadare:P

11:43 AM  

Post a Comment

<< Home